Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θεολογία της Λατρείας

Κωδικός Μαθήματος: Y47

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Το φαινόμενο της λατρείας. Η χριστιανική λατρεία. Το πνεύμα και το νόημα της λατρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ορθόδοξης λατρείας. Η θέση του ιερέως, ως λειτουργού του Υψίστου, στη λατρεία της Εκκλησίας. Η λατρεία της χριστιανικής κοινότητας και η ιδιωτική προσευχή. Κυριακή. Ημέρα Κυρίου. Ο αγιασμός της Κυριακής. Σύναξη της χριστιανικής κοινότητας και η λατρευτική της ζωή. Ιστορική αναδρομή. Ο ναός ως τόπος λατρείας της Εκκλησίας. Η λειτουργική αγωγή των πιστών και η παιδαγωγική της σημασία. Η ορθόδοξη λατρεία ως σχολείο αρετής και αγιότητας. Οι εορτές της Εκκλησίας ως λειτουργικοί και λατρευτικοί σταθμοί της χριστιανικής κοινότητας. Λειτουργικός χρόνος και εκκλησιαστικό έτος. Τα ιερά μυστήρια στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.