Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιεραποστολική

Κωδικός Μαθήματος: Y46

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Έννοια και σκοπός της ιεραποστολής. Ίδρυση και οργάνωση της εκκλησίας. Κίνητρα ιεραποστολής. Η διάδοση του ευαγγελίου στα έθνη. Η ομιλία του Αποστόλου Πέτρου στην Αποστολική Σύνοδο. Η ιεραποστολική μέθοδος του Αποστόλου Παύλου. Το ξεπέρασμα του Νόμου. Πρότυπα Ιεραποστόλων: Κύριλλος Ιεροσολύμων, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κύριλλος και Μεθόδιος. Προσόντα Ιεραποστόλου. Λατρεία και Ιεραποστολή. Το ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας. Εσωτερική και εξωτερική ιεραποστολή. Η συμβολή κλήρου και λαού.