Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Η Πληροφορική στην Ποιμαντική Πράξη

Κωδικός Μαθήματος: Y45

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Τηλεπικοινωνίες, Εισαγωγή στο Διαδίκτυο, Το Διαδίκτυο ως εργαλείο επικοινωνίας, Χρήση των εφαρμογών επικοινωνίας πάνω από το Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Ανταλλαγή Άμεσων μηνυμάτων, Συμμετοχή σε ομάδες συζητήσεων, Αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο, Προετοιμασία Παρουσιάσεων, Χρήση του προγράμματος Microsoft PowerPoint. Λογισμικά για την μηχανοργάνωση Ιερών Ναών και Μητροπόλεων.