Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Κανονικό Δίκαιο

Κωδικός Μαθήματος: Y44

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στο Κανονικό Δίκαιο. Εννοιολογική και θεολογική προσέγγιση των όρων κανόνας, κανονικότητα, δίκαιο, Κανονικό Δίκαιο. Δογματικοί όροι και Ιεροί Κανόνες. Κανονολογικές Πηγές. Το ζήτημα της ερμηνείας των Ιερών Κανόνων. Κανονικές αρχές οργάνωσης της Εκκλησίας. Οι θεσμοί και τα συστήματα οργάνωσης της Εκκλησίας μέσα από τις κανονικές πηγές. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και οι κανονικές δικαιοδοσίες του. Αυτονομία και Αυτοκεφαλία. Κανονολογική προσέγγιση των μυστηρίων της Εκκλησίας.