Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Κατήχηση Παιδαγωγική

Κωδικός Μαθήματος: Y43

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εννοιολογική προσέγγιση των όρων ¨Κατήχηση¨ και ¨Χριστιανική αγωγή¨. Χριστιανική αγωγή και κατηχητική ως επιστημονικός κλάδος. Σταθμοί και της κατήχησης και της χριστιανικής αγωγής. Σκοποί και χαρακτηριστικά της χριστιανικής αγωγής. Σύγχρονα βασικά προβλήματα της κατήχησης και της χριστιανικής αγωγής. Οι κυριότεροι κατηχητικοί και χριστιανοπαιδαγωγικοί σταθμοί. Η αναγκαιότητα της Χριστιανικής αγωγής. Η παιδαγωγική διάσταση της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Ενορία και Χριστιανική Αγωγή. Τα χαρακτηριστικά των νεανικών συνάξεων. Οικολογία και χριστιανική αγωγή.