Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y42

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ο βίος, τα συγγράμματα και η διδασκαλία των σπουδαιότερων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, ήτοι από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μέχρι και τις αρχές του 20 αι. μ.Χ.