Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιστορία Σλαβικών Εκκλησιών

Κωδικός Μαθήματος: Y37

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Περιλαμβάνει την Ιστορία των Σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Κεντρικής, Νοτίου και Ανατολικής Ευρώπης, ήτοι τις Εκκλησίες Τσεχίας-Σλοβακίας, Πολωνίας, Σερβίας, Ρωσίας ως και της Βουλγαρίας και Ρουμανίας παρότι οι τελευταίες δεν είναι σλαβικής καταγωγής. Οι Εκκλησίες αυτές είναι δημιούργημα της Βυζαντινής Ιεραποστολής και παρά τις επικρατούσες ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες, ανήκουν στην Ανατολική Ορθόδοξη παράδοση. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυναμική σλαβική ηγεμονία της Κεντρικής Ευρώπης στη Μεγάλη Μοραβία και την σύνδεσή της με την Ιεραποστολική και εκπολιτιστική προσφορά των θεσσαλονικέων ιεραποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου εντός και εκτός της χώρας αυτής. Ειδικότερα επισημαίνεται η προσπάθεια επεκτάσεως της παπικής Εκκλησίας επί των Ορθοδόξων με τη μέθοδο της Ουνίας, όπως αυτής της Βρέστης (1596) και του Ούζγκοροντ (1646) ως και τα αποτελέσματα αυτών στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το μάθημα εμπλουτίζεται και με νεότερα ιστορικά στοιχεία από τη ζωή των εν λόγω Ορθοδόξων Εκκλησιών που είχαν σχέση με τις πολιτικές εφαρμογές των αθεϊστικών καθεστώτων κατά τον εικοστό αιώνα, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η δυναμική της χριστιανικής πίστεως και διαπιστώνονται οι αναπόφευκτες απώλειες και τραυματικές καταστάσεις.