Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Πληροφορική

Κωδικός Μαθήματος: Y36

Διδάσκων Καθηγητής: Απόστολος Γκάμας

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Τι είναι η Επιστήμη των Υπολογιστών. Ιστορική Εξέλιξη. Το Υλικό, σημαντικές έννοιες, οργάνωση, η χρήση του Η/Υ. Αλληλεπίδραση με τον Η/Υ. Το Λογισμικό, είδη Λογισμικού. Οργάνωση και είδη Η/Υ. Λειτουργικά Συστήματα, ιστορική εξέλιξη, είδη, βασικές έννοιες Λειτουργικών Συστημάτων. Αριθμητικά και μη αριθμητικά Δεδομένα. Δίκτυα και Διαδίκτυο. Εφαρμογές Διαδικτύου. Εργαστήριο Εξάσκηση σε γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα Λειτουργικά Συστήματα. Εξάσκηση σε γνωστούς επεξεργαστές κειμένου και Υπολογιστικά φύλλα.