Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Θρησκειολογία

Κωδικός Μαθήματος: Y34

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εισαγωγή στη θρησκειολογία. Εννοιολογική προσέγγιση του Μονοθεϊσμού, της Πολυθεΐας, του Πανθεϊσμού και του Ενοθεϊσμού. Ιουδαϊσμός: ιστορική πορεία, ιερά κείμενα, λατρεία, εορτές, βασική διδασκαλία. Ινδουϊσμός: ιστορία, χαρακτηριστικά, ιερά κείμενα, βεδικό πάνθεο, γιόγκα, βασική διδασκαλία. Βουδισμός: το πρόσωπο του Βούδα και η διδασκαλία του, βουδιστικός κανόνας-ιερά κείμενα, κλάδοι του Βουδισμού. Ισλάμ: Το πρόσωπο του Μωάμεθ, η εδραίωση του Ισλάμ, βασική διδασκαλία, ιερά κείμενα, κλάδοι του Ισλάμ, οι στύλοι του Ισλάμ, μυστικισμός, ηθικές κατευθύνσεις-Σαρία. Αρχαία Ελληνική Θρησκεία: ιστορικά στοιχεία, χαρακτηριστικά στοιχεία, θεοί και θεότητες.