Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανική Γραμματεία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y31

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ο βίος, τα συγγράμματα και η διδασκαλία των σπουδαιότερων Πατέρων και Εκκλησιαστικών συγγραφέων από τον 5ο αι. μ.Χ. μέχρι την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως.