Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Μουσική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y25

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Οι Χρωματικοί και Εναρμόνιοι ήχοι. β΄ πλ.β΄, γ΄, βαρύς΄. Θεωρία και εισαγωγή στο Σύντομο Αναστασιματάριο. Εκμάθηση τροπαρίων: •Εσπερινού, (Εισοδικών, Επιλυχνίου ύμνου, Προκειμένων), •Θ. Λειτουργίας (Απολυτικίων, Κοντακίων, Εισοδικών, κ.α.), •Ακολουθιών, (Γάμου, Βαπτίσεως, Νεκρώσιμης ακολουθίας, Ευχελαίου, Αγιασμού).