Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y24

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μετάφραση, Σχόλια και Ερμηνεία του έργου του Πλουτάρχου: «Περί των υπό του Θεού βραδέως τιμωρουμένων», Γραμματική και Συντακτική ανάλυση.