Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκκλησιαστική Ιστορία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: Y23

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορία ζωής και διοικήσεως της Εκκλησίας Β΄, Από την Εικονομαχία μέχρι τη Μεταρρύθμιση Η Β΄ περίοδος περιγράφει τη διάδοση του Χριστιανισμού στην Ανατολή και τη Δύση. Σημειώνει τη σταθερή, προοδευτική και θεσμική διαφοροποίηση των κορυφαίων εκκλησιαστικών κέντρων Ανατολής και Δύσεως, έναντι στην κοινή εκκλησιαστική παράδοση των οκτώ πρώτων αιώνων, οι οποίες οδήγησαν στη σύγκρουση των θρόνων της Πρεσβυτέρας και της Νέας Ρώμης (θ΄ αι.) έως και το μεγάλο Σχίσμα των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως (1054) (ια΄ αι.) Συνέπεια αυτού ήταν 1) η παραθεώρηση της σημασίας της πατερικής παραδόσεως για την πνευματική ζωή του ανθρώπου, τάση η οποία αποδοκιμάσθηκε από την εκκλησιαστική παράδοση στην Ανατολή κατά τον 11ο αι. και καταδικάσθηκε κατά την περίοδο των ησυχαστικών ερίδων του 14ου αι. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διοικητική εξέλιξη και ζωή της Ανατολικής Εκκλησίας καθώς οι αιρέσεις και οι θεολογικές έριδες στην Ανατολή ως και τα βασικά στοιχεία οργανώσεως και πνευματικού βίου της Δυτικής Εκκλησίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις απόπειρες ενώσεως της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Τονίζεται επίσης η διαμόρφωση της θείας Λατρείας, η ανάπτυξη του Μοναχισμού, της παιδείας και του γενικώτερου πνευματικού βίου της Ανατολικής Εκκλησίας ως μία ετερόκεντρη συγκριτική μελέτη δομών, θεολογίας και παραδόσεως μεταξύ Ανατολής και Δύσεως.