Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βυζαντινή Μουσική Ι

Κωδικός Μαθήματος: Y15

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 4

Ώρες Διδασκαλίας: 3

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Συνοπτική ιστορική θεώρηση της σημαδοφωνίας. Μουσικοί φθόγγοι: Ποσότητος (φωνητικά σημάδια), ποιότητος (εκφραστικά σημάδια ή άχρονες υποστάσεις), χρόνου. Λίγα για τα τρία γένη της μουσικής. Μουσική Κλίμακα και Διαστήματα: τόνοι της φυσικής διαίρεσης της κλίμακος, δηλαδή μείζονες –ελάσσονες –ελάχιστοι και η αριθμητική γνωριμία τους. Τα ‘’ λεπτά’’ διαστήματα φωνής: ημίτονα, τμήματα ή κόμματα και η ονομασίας του και η αριθμητική γνωριμίας τους. Μουσικά παραδείγματα από σύντομα εκκλησιαστικά μέλη και δημοτικά τραγούδια. Οι Διατονικοί ήχοι. α΄ πλ.α΄, δ΄, πλ.δ΄. Θεωρία και εισαγωγή στο Σύντομο Αναστασιματάριο. Ασκήσεις ανάγνωσης της Βυζαντινής μουσικής. Εισαγωγή στο Σύντομο Αναστασιματάριο.