Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εκκλησιαστική Ιστορία I

Κωδικός Μαθήματος: Y14

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Από τη σύσταση της Χριστιανικής Εκκλησίας μέχρι την Εικονομαχία. Η Α΄ περίοδος περιλαμβάνει α) την ιστορία της διαμορφώσεως της Καθολικής Εκκλησιαστικής παραδόσεως, τη διδασκαλία, τη θ. λατρεία, την οργάνωση και την εξέλιξη της εκκλησιαστικής διοικήσεως, β) την επέκταση της εκκλησίας στον Ελληνορωμαϊκό κόσμο, την εκλεκτική χρησιμοποίηση από αυτόν της ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας ως και την πρόσληψη στοιχείων του Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, γ) την ανάπτυξη της χριστιανικής ιεραποστολής και τη διασαφήνιση τη θέσεως της Εκκλησίας έναντι της πολιτειακής εξουσίας και του κόσμου, δ) την ιδιαίτερη έμφαση στον θεσμό των Οικουμενικών Συνόδων και την γενικότερη εκκλησιαστική και πατερική γραμματεία με τη διατύπωση των βασικών δογμάτων πίστεως περί Τριαδολογίας-Χριστολογίας και Σωτηριολογίας, ε) την αποτυχημένη προσπάθεια επανασυνδέσεως του Βυζαντίου και της Δύσεως, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Εικονομαχίας ως και την κατά τον 7ο αι. εξάπλωση του αραβικού κόσμου στη Συρία, τη Μ. Ασία και τη Β. Αφρική δημιουργώντας νέα ιστορικά δεδομένα στην αδιαίρετη Εκκλησία.