Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ι

Κωδικός Μαθήματος: Y13

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 5

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μετάφραση, Σχόλια και Ερμηνεία Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων. Γραμματική και Συντακτική ανάλυση. Εννοιολογική και Ετυμολογική προσέγγιση.