Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη

Κωδικός Μαθήματος: Y12

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: • Η Καινή Διαθήκη. Το μάθημα της Εισαγωγής στην Καινή Διαθήκη. • Ιστορία του χειρόγραφου κειμένου, υλικά γραφής, είδη χειρογράφων και τα σπουδαιότερα χειρόγραφα. • Οι μεταφράσεις της Καινής Διαθήκες. Παλαιές και νεώτερες. • Ιστορία του έντυπου κειμένου της Καινής Διαθήκης. • Η κριτική του κειμένου της Καινής Διαθήκης. Επιτεύξεις και προοπτικές. Τύποι κειμένου. • Η ιστορία του κανόνα της Καινής Διαθήκης. • Τα ευαγγέλια. Ονομασία, χαρακτήρας και σκοπός των ιερών ευαγγελίων. Τα συνοπτικά ευαγγέλια. • Το συνοπτικό πρόβλημα και οι λύσεις που προτάθηκαν. • Το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο. Η σχέση του με τα συνοπτικά ευαγγέλια και η θεολογική του σπουδαιότητα • Οι Πράξεις των Αποστόλων. • Ο Απόστολος Παύλος και οι επιστολές του. • Οι καθολικές επιστολές και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. • Τα απόκρυφα βιβλία της Καινής Διαθήκης.