Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη

Κωδικός Μαθήματος: Y11

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: NAI

Διδακτικές Μονάδες: 6

Ώρες Διδασκαλίας: 4

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Παλαιά Διαθήκη. Ονομασία και έννοια. Το μάθημα της Εισαγωγής στην Παλαιά Διαθήκη. • Η ιερή ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και ο ιδιαίτερος τρόπος θεώρησής της. • Ο κόσμος της Παλαιάς Διαθήκης. Η γη της Παλαιστίνης. • Το σωτηριώδες σχέδιο της θείας οικονομίας, τα στάδια και η ολοκλήρωσή του στην ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης. • Σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Ο Χριστός ο συνδετικός κρίκος των δύο Διαθηκών. • Ιουδαϊκός ή Παλαιστινιακός κανόνας των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η διαμόρφωση, ο τελικός απαρτισμός και η διάταξη των βιβλίων. • Ελληνικός ή Αλεξανδρινός κανόνας. Η διάταξη των βιβλίων και η διαφοροποίηση από τον Ιουδαϊκό. Ο κανόνας της χριστιανικής Εκκλησίας. • Το περιεχόμενο των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. • Τα απόκρυφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. • Η γλώσσα των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία και οι παραδόσεις του εβραϊκού κειμένου. Χειρόγραφα και έντυπες εκδόσεις. • Η μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) και η σπουδαιότητά της. Άλλες ελληνικές μεταφράσεις και αναθεωρήσεις. • Αραμαϊκές μεταφράσεις ή ταργκουμείμ. Η λατινική μετάφραση Vulgata και μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες. • Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Ονομασία, περιεχόμενο και σημασία των χειρογράφων.