Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Στοιχεία Βιβλιοθηκονομίας - οργάνωση βιβλιοθηκών ενοριών - Μητροπόλεων - πνευματικών κέντρων

Κωδικός Μαθήματος: E85

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η αξία του βιβλίου. Η θέση και η ένταξη κάθε μορφής βιβλίου στο χώρο της βιβλιοθήκης. Οι μεγάλες ιστορικές βιβλιοθήκες του κόσμου. Η οργάνωση και τα προβλήματά τους. Σύγχρονη αντίληψη της διαμόρφωσης και οργάνωσης του χώρου της βιβλιοθήκης. Η διαμόρφωση και λειτουργία βιβλιοθηκών σε πνευματικά κέντρα ενοριών και μητροπόλεων Η οργάνωση και λειτουργία αναγνωστηρίων. Οργάνωση και λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών. Η διάδοση και διάσωση του γραπτού λόγου με σύγχρονες μορφές οπτικοακουστικών μέσων.