Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανικά μνημεία και τέχνη Ηπείρου (Μνημειακή τοπογραφία Ηπείρου) (παλαιοχριστιανικά βυζαντινά μεταβυζαντινά μνημεία)

Κωδικός Μαθήματος: E84

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Οι απαρχές της χριστιανικής πίστης στην Ήπειρο. Η παλαιοχριστιανική Ήπειρος και τα μνημεία της από την Νικόπολη μέχρι το Βουθρωτό. Παλαιοχριστιανική τέχνη, αρχιτεκτονική, ψηφιδωτά δάπεδα, γλυπτική. Η βυζαντινή Άρτα και τα μνημεία της, ψηφιδωτά, ζωγραφική, γλυπτική. Τα βυζαντινά μνημεία της Ηπείρου. Οι μονές και η τέχνη των μνημείων της νήσου των Ιωαννίνων. Τα μεταβυζαντινά μνημεία της Ηπείρου από το 15ο έως τον 19ο αιώνα. Αρχιτεκτονικοί τύποι ναών και μονών, τάσεις και ρεύματα της ζωγραφικής τέχνης, στοιχεία της τέχνης της ξυλογλυπτικής, της αργυροχρυσοχοΐας και της χρυσοκεντητικής.