Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χριστιανισμός και Πολιτισμός

Κωδικός Μαθήματος: E83

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: 1. Γενική εισαγωγή. Η διείσδυση του Ελληνισμού στον Ιουδαϊσμό της Παλαιστίνης και της Διασποράς. 2. Η Επίδραση της Ελληνικής Φιλοσοφίας στους Ιουδαίους και η αντίσταση των Ιουδαίων στην Ελληνική διείσδυση. 3. Ο Χριστιανισμός στον Ελληνόφωνο Ιουδαϊσμό. Οι “Ελληνιστές” της Καινής Διαθήκης. 4. Ο Χριστιανισμός στον ειδωλολατρικό Ελληνικό Κόσμο. 5. Ο Απόστολος Παύλος και η Ελληνική Πνευματική Παράδοση. 6. Από την Ελληνική Κοσμολογία στην Χριστιανική Κτισιολογία. 7. Η Οργάνωση της Εκκλησίας. Εκκλησία και Οικουμένη. Εκκλησία και Αυτοκρατορία. 8. Πίστη και Πολιτισμός. 9. Απόπειρες εξελληνισμού του Χριστιανισμού. (Αιρέσεις) 10. Χριστιανισμός και Ελληνισμός. Οι μεγάλοι Πατέρες του 4ου αιώνος. Εκχριστιανισμός του Ελληνισμού. 11. Η Χριστιανική Οικουμένη. 12. Η Χριστιανική Πίστη και ο Χριστιανικός Πολιτισμός σύνδεσμος ενότητας των λαών. 13. Ο Νέος Κόσμος.