Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Αιρέσεις και Παραθρησκευτικές Οργανώσεις

Κωδικός Μαθήματος: E82

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εννοιολογική ανάλυση των εννοιών αίρεση και σχίσμα. Η μέριμνα της Εκκλησίας για τη διατήρηση της ορθής πίστης και την αντιμετώπιση των αιρέσεων. Μεταρρύθμιση και Προτεσταντικές Εκκλησίες. Προτεσταντικές Αιρέσεις στην Ελλάδα. Ψευδοχαρισματικές κινήσεις. Αντιτριαδικές Αιρέσεις. Θρησκευτικά κινήματα. Νέα Εποχή – Σατανισμός – Γκουρουϊσμός. Παλαιοημερολογιτισμός.