Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εφαρμοσμένη Ποιμαντική

Κωδικός Μαθήματος: E73

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: • Η ανθρωπογνωσία ως αφετηρία του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. • Ο διάλογος και η καταξίωσή του ως μέσον ποιμαντικής. • Οι βασικές αρχές, οι μορφές και τα στάδια του ποιμαντικού διαλόγου. • Η οργάνωση και η διοίκηση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας (Μητρόπολης-Ενορίας). • Η λειτουργική ζωή της εκκλησίας ως το πρώτο και το κατ’ εξοχήν κύριο έργο της ποιμαντικής της. Η ποιμαντική των ιερών μυστηρίων. • Χαρακτηριστικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες του ποιμαντικού έργου σε αστική-ημιαστική και αγροτική περιοχή • Το κοινωνικό έργο της ενορίας. • Η αξιοποίηση του εθελοντισμού στο πνευματικό φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της εκκλησίας. • Προβλήματα και ιδιαιτερότητες της ποιμαντικής στην προσέγγιση της νέας γενιάς. • Η μέριμνα της Εκκλησίας για το γάμο και την οικογένεια. • Η μέριμνα της Εκκλησίας για τον πάσχοντα άνθρωπο (ασθενή, πένητα, άνεργο, φυλακισμένο κ.αλ.) • Η μέριμνα της Εκκλησίας για τον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας. • Η ολοκλήρωση και η καταξίωση του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας στη προοπτική της Βασιλείας του Θεού.