Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Πρακτικές ασκήσεις Ομιλητικής

Κωδικός Μαθήματος: E72

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ανάληψη από τους φοιτητές εκπόνησης και εκφώνησης όλων των ειδών του Εκκλησιαστικού λόγου (Κηρύγματος), και Ομιλιών, Κατωτέρα και Ανωτέρα. Εποικοδομητική κριτική στη συγγραφή του Κηρύγματος και της ομιλίας, στη συλλογή και κατανομή της ύλης, στη γλώσσα, στο ύφος, στην εκφώνηση, στις κινήσεις και στην όλη στάση του κηρύττοντος και ομιλούντος.