Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E65

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Οι ιερές ακολουθίες της χειροτονίας των τριών ιερατικών βαθμών σε συνδυασμό με τους περί Ιερωσύνης λόγους του Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τυπική διάταξη, συμβολισμός και θεολογικός σχολιασμός των ιερών ευχών και των τελουμένων.