Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ποιμαντική Ψυχολογία

Κωδικός Μαθήματος: E62

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Εννοιολογική προσέγγιση της Ποιμαντικής Ψυχολογίας. Πηγές της Ορθόδοξης Ποιμαντικής Ψυχολογίας. Ψυχική Σύγκρουση. Προσδιοριστικοί παράγοντες της πορείας του ατόμου προς την ψυχική ολοκλήρωση. Οι αφετηρίες της ψυχικής σύγκρουσης σύμφωνα με τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες. Η δομή της ψυχικής σύγκρουσης σύμφωνα με την Π. Διαθήκη. Η υπαρξιακή προοπτική του Αδαμικού ζεύγους. Η δομή της ψυχολογικής σύγκρουσης ως Αδαμικό πλέγμα. Η δομή της ψυχικής σύγκρουσης στη νευρωτική εικόνα. Η νευρωτική αναπλήρωση ως συνέπεια του ενοχικού άγχους. Η νευρωτική εικόνα υπό το πρίσμα της ψυχανάλυσης και της ποιμαντικής ψυχολογίας. Η βιβλική μορφολογία της ψυχικής σύγκρουσης. Η φαρισαϊκή δομή της ψυχικής σύγκρουσης. Το σύμπλεγμα της λευκής ενοχής. Η δομή της υλικής αναπλήρωσης της ψυχικής σύγκρουσης. Το σύμπλεγμα του Ιούδα. Το σύμπλεγμα του Ησαύ. Η βιβλική μορφολογία της λύσης της ψυχική σύγκρουσης.