Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E54

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η ακολουθία του Βαπτίσματος. Ερμηνευτική ανάλυση των ευχών του Μυστηρίου. Θεολογικός σχολιασμών των τελουμένων και των συμβολισμών. Το Χρίσμα. Η ακολουθία του Μικρού και του Μεγάλου Αγιασμού.