Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ειδικά Θέματα Κανονικής Οικονομίας

Κωδικός Μαθήματος: E53

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Προσέγγιση διαφόρων θεμάτων της ζωής της Εκκλησίας μέσα από την θεολογία και την ποιμαντική ευαισθησία των Ιερών Κανόνων.