Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E45

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Θεία Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Κατηχητικός Λόγος του αγίου. Η Λειτουργία των Προηγιασμένων δώρων. Ερμηνευτική προσέγγιση και θεολογικός σχολιασμός των ευχών και των τελουμένων.