Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Παλαιοδιαθηκικών αναγνωσμάτων

Κωδικός Μαθήματος: E44

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ερμηνεία και θεολογικός σχολιασμός των ιερών κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία είναι ενταγμένα ως αναγνώσματα στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Τα κείμενα αυτά προέρχονται και από τις τρεις κατηγορίες των ιερών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, ιστορικά, ποιητικά και προφητικά. Καλύπτουν διαχρονικά ολόκληρη σχεδόν την ιστορική πορεία του λαού του Ισραήλ και αποτελούν τη θεολογική γραμματεία τόσο του λαού αυτού όσο και το πρώτο τμήμα της βιβλικής γραμματείας της Εκκλησίας μας.