Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E35

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τυπική διάταξη, ερμηνευτική προσέγγιση και θεολογικός σχολιασμός των επί μέρους τμημάτων της και των ιερών της ευχών.