Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ερμηνεία Καινοδιαθηκικών αναγνωσμάτων

Κωδικός Μαθήματος: E34

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ερμηνευτική προσέγγιση και θεολογικός σχολιασμός, με βάση την πατερική γραμματεία και ερμηνευτική, των ευαγγελικών αναγνωσμάτων των Κυριακών του εκκλησιαστικού έτους και άλλων περικοπών της Καινής Διαθήκης ενταγμένων στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.