Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E25

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Ακολουθία του Όρθρου. Η τυπική διάταξη του Όρθρου των Κυριακών των μεγάλων εορτών και της καθ΄ ημέρας. Ερμηνευτική προσέγγιση και θεολογικός σχολιασμός των ευχών, λειτουργικές και τελετουργικές επισημάνσεις. Οι ακολουθίες των Ωρών