Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Χορωδιακές Ασκήσεις ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος: E24

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: •Φωνητικές ασκήσεις. •Από Χορού Ψαλμώδηση ύμνων και δημοτικών τραγουδιών