Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Εισαγωγή στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής

Κωδικός Μαθήματος: E22

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Βασικές έννοιες των ¨Επιστημών της Αγωγής¨. Εννοιολογική προσέγγιση των όρων αγωγή, μόρφωση , παιδεία, εκπαίδευση. Οι βασικές παιδαγωγικές ιδέες και ρεύματα στο χώρο της παιδαγωγικής. Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτή και η σχέση του με τους μαθητές. Προβληματισμοί και προβλήματα στο χώρο των Επιστημών Αγωγής. Επιστημονικά εργαλεία και ερευνητικές προοπτικές. Η συμβολή των επιστημών της Αγωγής στην κατανόηση της κατηχητικής δραστηριότητας της Εκκλησίας.