Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Ιερές Ακολουθίες

Κωδικός Μαθήματος: E16

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες:

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ερμηνευτική προσέγγιση των Παραγγελμάτων προς Ιερέα του Μεγάλου Βασιλείου. Η ακολουθία του Μικρού και του Μεγάλου Εσπερινού. Διάταξη και θεολογικός σχολιασμός των ευχών και των ψαλμών.