Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Λατινικά

Κωδικός Μαθήματος: E15

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Μελέτη της λατινικής γλώσσας και γραμματείας μέσα από επιλεγμένα κείμενα Λατίνων πατέρων και λειτουργικών ιερών κειμένων. Παράλληλη διδασκαλία του Συντακτικού και της Γραμματικής της λατινικής γλώσσας.