Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Βιβλική αρχαιολογία - Ιστορική γεωγραφία Αγίας Γης

Κωδικός Μαθήματος: E14

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Η Παλαιστίνη. Γεωγραφική διαίρεση και ιδιομορφία της περιοχής. Προϊστορικοί χρόνοι και ιστορική περίοδος μέχρι την έλευση των Ισραηλιτών. Οι ιεροί τόποι λατρείας της Παλαιστίνης. Η Σκηνή του Μαρτυρίου και ο Ναός των Ιεροσολύμων. Ναοί, Ιερά και Συναγωγές της περιοχής. Μορφές λατρείας και εορτές του Ιουδαϊκού λαού. Οι θρησκευτικές ομάδες. Ιστορική αναδρομή και ανακατατάξεις - περιπέτειες της περιοχής. Η Παλαιστίνη στα χρόνια του Ιησού Χριστού. Τοπογραφία και μνημεία της Αγία Γης.