Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών – Περιγραφή Μαθήματος

Μάθημα: Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού

Κωδικός Μαθήματος: E12

Διδάσκων Καθηγητής:

Υποχρεωτικό: OXI

Διδακτικές Μονάδες: 3

Ώρες Διδασκαλίας: 2

Δικτυακός Τόπος:

Περιγραφή: Ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης. Θεμελιωτές της σύγχρονης Κοινωνιολογίας. Φύση και έννοια της κοινωνιολογίας. Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, έννοια και περιεχόμενο. Κοινωνικό πλαίσιο εμφάνισης του Χριστιανισμού, υφιστάμενες κοινωνικές ομάδες και Χριστιανική διδασκαλία. Χριστός και μαθητές. Συνθήκες εξάπλωσης του Χριστιανισμού, ο θεσμός της Εκκλησίας. Ενορίες, Μητροπόλεις, Αρχιεπισκοπές. Εκκλησία και πολιτεία, μορφές σχέσεων, προοπτικές και δυνατότητες.