Διεύθυνση Επικοινωνίας

Διεύθυνση Επικοινωνίας

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
Ι. Μονή – Σχολή Βελλάς
Τ.Θ. 1144
45001 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26530-41281 και 26530-41236
Φαξ: 26530-42160
e-mail: contact παπάκι aeavellas τελεία gr