Υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Η Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων παρέχει στους φοιτητές, διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό πρόσβαση στην Υπηρεσία Microsoft Office 365 στην εκπαιδευτική έκδοση A1.

Πρόσβαση στην υπηρεσία Microsoft Office 365 A1

Οι φοιτητές για την πρόσβαση στην υπηρεσία Microsoft Office 365 πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σύνδεσης τα οποία προκύπτουν με την παρακάτω λογική:

-Το όνομα χρήστη (username) στην υπηρεσία Microsoft Office 365 προκύπτει από το όνομα χρήστη στο ΕΥΔΟΞΟ ως εξής: std<ΌνομαΧρήστη> @aeavellas.gr. Δηλαδή εάν το όνομα χρήστη ενός φοιτητή στο ΕΥΔΟΞΟ είναι το 0415001, το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365 είναι std0415001@aeavellas.gr.

-Ο κωδικός χρήστη (password) στην υπηρεσία Microsoft Office 365 προκύπτει από τον κωδικό χρήστη στο ΕΥΔΟΞΟ ως εξής: *<Κωδικός Χρήστη>. Δηλαδή εάν ο κωδικός χρήστη ενός φοιτητή στο ΕΥΔΟΞΟ είναι το 12345678, ο κωδικός χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365 είναι *12345678. Για λόγους ασφαλείας στην πρώτη σύνδεση στην υπηρεσία Microsoft Office 365 θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον παραπάνω κωδικό.

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία Microsoft Office 365 οι διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό θα λάβουν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα τους σχετικούς κωδικούς.

Υπηρεσίες και δυνατότητες του Microsoft Office 365 A1

Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει η Υπηρεσία Microsoft Office 365 στην εκπαιδευτική έκδοση A1 δίνονται παρακάτω:

Υπηρεσίες – δυνατότητες για Φοιτητές

Υπηρεσίες – δυνατότητες για διδάσκοντες και διοικητικό προσωπικό

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365 αποτελεί και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία παρέχει η Α.Ε.Α. Βελλάς τόσο στους φοιτητές όσο και στους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό. Για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει συνδεθεί στον ιστότοπο https://outlook.office365.com/ και να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στην υπηρεσία Microsoft Office 365 για να συνδεθεί.

Επίσης, για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία παρέχει η Α.Ε.Α. Βελλάς, σε ένα λογισμικό διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Όνομα χρήστη: Όνομα χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365

Κωδικός πρόσβασης: Κωδικός πρόσβασης στην υπηρεσία Microsoft Office 365

Ρυθμίσεις IMAP
Server: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption: SSL/TLS

Ρυθμίσεις POP
Server: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption: SSL/TLS

Ρυθμίσεις SMTP
Server: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption: STARTTLS

Θέματα Υποστήριξης

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με υπηρεσία Microsoft Office 365 της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μπορείτε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση noc παπάκι aeavellas τελεία gr.