Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή – Γενικά

Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή – Γενικά

Η υπηρεσία Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή επιτρέπει στους Φοιτητές της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων να έχουν πρόσβαση στην Αναλυτική Βαθμολογία τους. Στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή εμφανίζεται η βαθμολογία του φοιτητή στην τελευταία εξέταση κάθε μαθήματος στο οποίο συμμετείχε.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή γίνεται με χρήση των σχετικών κωδικών τους οποίους έχουν παραλάβει οι Φοιτητές για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Εάν κάποιος Φοιτητής δεν διαθέτει κωδικούς για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων ώστε να αποκτήσει.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η υπηρεσία Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή παρέχεται για καθαρά πληροφοριακούς σκοπούς. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ανάμεσα στην βαθμολογία που εμφανίζεται στην υπηρεσία Ηλεκτρονική Βαθμολογία Φοιτητή και στην βαθμολογία η οποία καταγράφεται στα αρχεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων (βαθμολόγια, καρτέλα φοιτητή κλπ.) ισχύει η βαθμολογία η οποία καταγράφεται στα αρχεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων.