Ακαδημαϊκή Tαυτότητα – Πάσο – Γενικά

Ακαδημαϊκή Tαυτότητα – Πάσο – Γενικά

Πληροφορίες σχετικά με την Ακαδημαϊκή Tαυτότητα – Πάσο είναι διαθέσιμές εδώ

Αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Tαυτότητας – Πάσο μπορεί να γίνει εδώ

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με χρήση των σχετικών κωδικών τους οποίους έχουν παραλάβει οι Φοιτητές για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ. Εάν κάποιος Φοιτητής δεν διαθέτει κωδικούς για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του προγράμματος ΕΥΔΟΞΟΣ μπορεί να επικοινωνήσει με τη γραμματεία της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων ώστε να αποκτήσει.