Σύλλογος Φοιτητών

Σύλλογος Φοιτητών

Ο Σύλλογος των Φοιτητών της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων φέρει την επωνυμία «Άγιος Αυξέντιος ο εκ Βελλάς». Ιδρύθηκε, αναγνωρίστηκε επίσημα και κατοχυρώθηκε νομικά το καταστατικό του από το πρωτοδικείο Ιωαννίνων το 2008. Στο Σύλλογο συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων, οι δε πτυχιούχοι σύμφωνα με το καταστατικό θεωρούνται επίτιμα μέλη του.