Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητική Μέριμνα

Οι φοιτητές της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων έχουν την δυνατότητα να διαμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στην Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς Ιωαννίνων (η οποία συστεγάζεται με την Ακαδημία στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα), σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ΦΕΚ 1980/9.10.2007 Τεύχος Β.

Για όσους φοιτητές προτιμούν τη διαμονή τους στην πόλη των Ιωαννίνων, η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων παρέχει τη δυνατότητα της δωρεάν μετακίνησής τους από και προς την Ακαδημία με λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, που δρομολογείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.