Γενικά

Γενικά

Α) Οι φοιτητές και των δύο Προγραμμάτων Σπουδών της ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων εισάγονται με Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Β) Γίνονται δεκτοί με κατατακτήριες εξετάσεις απόφοιτοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την «Κατάταξη Πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1517/3.11.2005 Τεύχος Β) και «Κατάταξη Πτυχιούχων στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες» (ΦΕΚ 2258/27.11.2007 Τεύχος Β).

Γ) Η φοίτηση στην ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων είναι τετραετής και η παρακολούθηση των μαθημάτων και στα δύο Προγράμματα Σπουδών είναι υποχρεωτική (Νόμος 3432/2006, άρθρο 5.1).