Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Εικονικές Αίθουσες

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Εικονικές Αίθουσες

Προσοχή! Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση και ρύθμιση της εφαρμογής Microsoft Teams σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται εδώ.

Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να συνδεθείτε στις αντίστοιχες εικονικές αίθουσες (για κοινά μαθήματα συνδεθείτε στην αντίστοιχη εικονική αίθουσα του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών):

ΠΡΟΣΟΧΉ! Στις παρακάτω εικονικές αίθουσες συνδεόμαστε αυστηρά ΜΌΝΟ όταν έχουμε μάθημα και σε καμία άλλη περίπτωση (για δοκιμές ή άλλα θέματα υπάρχει η Εικονική Αίθουσα Δοκιμών)!

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, 1ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, 2ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, 3ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, 4ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, 1ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, 2ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, 3ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, 4ο Έτος, Εικονική Αίθουσα

Για δοκιμές μπορείτε να συνδεθείτε στην παρακάτω Εικονική Αίθουσα Δοκιμών:

Εικονική Αίθουσα Δοκιμών

Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου ενός μαθήματος στις Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός μαθήματος χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διδάσκοντα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση και μόνο του περιεχομένου ενός μαθήματος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), η παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η είσοδος ενός φοιτητή στις Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω.