Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Γενικά

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση – Γενικά

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τις υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων μπορείτε να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση noc παπάκι  aeavellas τελεία gr.

Οι υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων αποτελούνται από τις δύο παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Ασύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση – Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό: Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε προς μελέτη εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διαθέτουν οι διδάσκοντες.
  2. Σύγχρονη εκπαίδευση από απόσταση – Πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες: Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε ζωντανά μαθήματα τα οποία πραγματοποιούν οι διδάσκοντες μέσα από εικονικές αίθουσες διδασκαλίας

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό

!!ΠΡΟΣΟΧΗ!! Από 07/10/2020 το όνομα χρήστη στην υπηρεσία Microsoft Office 365 της Α.Ε.Α. Βελλάς Ιωαννίνων άλλαξε από το τομέα (domain) @aeavellasgr.onmicrosoft.com στο τομέα (domain) @aeavellas.gr. Δηλαδή εάν είχατε όνομα χρήστη ΧΧΧΧ@@aeavellasgr.onmicrosoft.com μετά τις 07/10/2020 το όνομα χρήστη έχει γίνει ΧΧΧΧ@aeavellas.gr (ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος) !!ΠΡΟΣΟΧΗ!!

(Οι οδηγίες και τα σχετικά βίντεο ενημερώθηκαν στις 07/10/2020)

Βίντεο: Εγκατάσταση και ρύθμιση εφαρμογής Microsoft Teams (ενημερώθηκε στις 07/10/2020)

Βίντεο: Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό

Βίντεο: Οδηγίες φοιτητών για πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες

Βίντεο: Οδηγίες διδασκόντων για πρόσβαση σε εικονικές αίθουσες

Βίντεο: Οδηγίες για βιντεοκλήση ένας προς έναν

Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου ενός μαθήματος στις Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των κειμένων, διαφανειών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) του Διδάσκοντα και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα και αναφερόμενα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, έκδοση, εκτέλεση, αντιγραφή και εμφάνιση σε κοινωνικά δίκτυα, μέρους ή όλου του περιεχομένου ενός μαθήματος χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διδάσκοντα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παρακολούθηση και μόνο του περιεχομένου ενός μαθήματος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση (ιδιωτική μελέτη ή έρευνα, εκπαιδευτικούς σκοπούς), η παρακολούθηση δε αυτή δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η είσοδος ενός φοιτητή στις Υπηρεσίες Εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευσης της Α.Ε.Α. Βελλάς συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω.