Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Εξετάσεων

Το πρόγραμμα εξετάσεων για την τρέχουσα εξεταστική περίοδο είναι διαθέσιμο στις σχετικές ανακοινώσεις της γραμματείας.