Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής – Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων για το τρέχoν εξάμηνο είναι διαθέσιμο στις σχετικές ανακοινώσεις της γραμματείας.